Kaczka
CENA: PLN
Dofinansowanie

Kod refundacji: NFZ 9195.01

Kwota refundacji: 700 PLN

Dodatkowa refundacja: PCPR/MOPS do 150% limitu NFZ

Więcej o dofinansowaniu w dziale: